• Tisztelt Szülők!

  A Siófoki Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolák
  első évfolyamára a 2017/2018. tanévre az iskolai beiratkozás időpontja:

  2017. április 20. (csütörtök) 8 órától - 17 óráig
  2017. április 21. (péntek) 8 órától - 17 óráig

  Tájékoztatom Önöket, hogy a 2017. évi általános iskolai beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat szükséges az intézményekben a beiratkozás napján bemutatni:

  1.  
  • A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya)
  • Taj kártya
  • születési anyakönyvi kivonat
  • tartós betegség, BTM, SNI vélemények, gyermekvédelmi, hátrányos helyzetről szóló határozat

   

  1. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást, mely lehet:
  • óvodai szakvélemény
  • nevelési tanácsadó keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a szakértői bizottság szakértői véleménye

   

  1. Tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában)

   

  1. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetében:
  • regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes) vagy
  • tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel) vagy
  • állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH 10 évente a feltételek vizsgálata nélkül megújít, EGT – állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes)

   

  1. Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (2014. március 15 – től hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók).

   

  1. Okmányirodából NEK adatlap a diákigazolvány elkészítéséhez

  A tanköteles korban lévő gyermekek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését az illetékes járási hivatalnak köteles bejelenteni.(Nkt. 91. §)

   

  Zamárdi, 2017. március 6.                                                                Tarr Péter

                                                                                                   intézményvezető