1. Előkészítő nevelőtestületi értekezlet: április 27. csütörtök 14 óra
  2. Előkészítő alkalmazotti értekezlet: április 27. csütörtök 14,30
  3. Véleményező nevelőtestületi értekezlet: május 2. kedd 14 óra
  4. Véleményező alkalmazotti értekezlet: május 2. kedd 15 óra

  Ezúton meghívom a nevelőtestület és az alkalmazotti közösség tagjait az értekezletekre. A nevelőtestületi értekezleten tanácskozási joggal részt vehetnek az áttanító tanárok.

  Mind a nevelőtestületi, mind az alkalmazotti értekezlet akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultak legalább kétharmada jelen van!

  Az értekezleteket a 7. osztály termében tartjuk, az 1. emeleten.

  Ezeken a napokon a napköziben összevont felügyelet lesz.

  Kispéter Sándorné, az Előkészítő Bizottság elnöke